7 November 2013

It's coming / NadchodziYou may see more here or get grab a copy for yourself. / Możesz zobaczyć więcej tutaj lub nabyć na własność;).I've written 'autumn again' but it seems that the world around me is already preparing for winter... And, finally, there it comes... among the tufts and splinters, across the ocean -  a new winter issue of Chickpea with my recipes and photos (pp. 74 - 81). If the winter  continues this way I will not only survive but even enjoy it. 

Pisałam, że znowu mamy jesień, jednak świat dokoła mnie zdaje się już dawno przygotowywać do zimy.... Więc w końcu nadchodzi... pośród strzępków i odłamków, zza oceanu - nowe, zimowe wydanie Chickpea z moimi przepisami i zdjęciami (str. 74 - 81). Jeśli zima będzie taka jak się właśnie dla mnie zaczęła nie tylko ją przetrwam ale nawet polubię.6 November 2013

The tufts and splintersHow cheap will it sound if I write that I can't believe how the time flies? 
My storks visited me and before I get myself to write about it they're long gone. Empty nest is already covered with tall grass. 
On my mind the tufts and splinters of some old songs as I'm rushing from one place to another. And when did it happen that the books I read for Kiku became suddenly so serious?

Jak bardzo wyświechtanym będzie gdy napiszę jak szybko ten czas leci.

Przyleciały moje bociany i zanim zdążyłam o nich napisać już dawno ich nie ma. Puste gniazdo pokrywa już wysoka trawa. 

W mojej głowie strzępki i odłamki starych piosenek gdy spieszę się z jednego miejsca do następnego. 
I kiedy książki, które czytam Kiku stały się takie dorosłe?