6 November 2013

The tufts and splintersHow cheap will it sound if I write that I can't believe how the time flies? 
My storks visited me and before I get myself to write about it they're long gone. Empty nest is already covered with tall grass. 
On my mind the tufts and splinters of some old songs as I'm rushing from one place to another. And when did it happen that the books I read for Kiku became suddenly so serious?

Jak bardzo wyświechtanym będzie gdy napiszę jak szybko ten czas leci.

Przyleciały moje bociany i zanim zdążyłam o nich napisać już dawno ich nie ma. Puste gniazdo pokrywa już wysoka trawa. 

W mojej głowie strzępki i odłamki starych piosenek gdy spieszę się z jednego miejsca do następnego. 
I kiedy książki, które czytam Kiku stały się takie dorosłe?

No comments:

Post a Comment