7 August 2012

Hello/Dzień Dobry!

They come every summer to my place and this beutiful region of Europe - Warmia (but when they feel that the time is right they move away to make most of other, distant places).
They are entirely connected with the cycles of nature.
They instinctively know how to meet their offsprings' needs.
They are fully devoted to them at the beginning of their lives.
But they also know perfectly when to draw away and nurture their self-reliance, development and ability to fly.

Storks. I am filled with gladness when they come and I can observe them with my almost-four-year-old daughter Kiku. And I am very happy that You have dropped here to have a glimpse of my quest of connection with our children but also the children we once were ourselves through conscious living, nature and creativity with the storks' clatter in the background.

With love,
Riku;)Przylatują każdego lata na Warmię i moje podwórko (ale gdy czują,że nadszedł odpowiedni dla nich czas odlatują by cieszyć się  innymi, odległymi miejscami).
Są całkowicie zintegrowane z cyklami przyrody.
Instynktownie wiedzą jak zaspokoić potrzeby swojego potomstwa.
Są całkowicie oddane swoim dzieciom na początku ich życia, ale doskonale wyczuwają moment na odsunięcie się i wspieranie niezależności, rozwoju i umiejętności latania.

Bociany. Jestem przeszczęśliwa gdy przylatują i mogę je obserwować z moją niespełna czteroletnią córką Kiku. Bardzo się cieszę także z tego, że jesteś tutaj gdzie pokazuję ułamek tego jak zastanawiam się jak najlepiej osiągnąć głębokie porozumienie ze swoim dzieckiem jak i dziećmi, którymi sami kiedyś byliśmy poprzez świadome życie, naturę i twórczość. Z klekotem bocianów w tle.

Serdecznie ściskam,
Riku;)


No comments:

Post a Comment